SKEP: 20 YEARS OF SERVICE AND LEADERSHIP

SKEP @ 20: Nagbabalik Tanaw at Patuloy na Naglilingkod sa Diyos at Bayan
by: Madelyn Sabado

Mahigit isandaan at limampung (150) kabataang Episcopal mula sa pitong (7) Dioceses ng Episcopal Church in the Philippines (ECP) ang dumalo sa ika-siyam na National Youth Assembly (NYA) na ginanap sa St. Gregory the Great Episcopal Church, Bangnen, Mountain Province noong ika – 20 hanggang ika-24 ng Abril, 2015. Kasabay ng pagtitipong ito ay ang pagdaraos din ng ika-dalawang dekada ng pagkatatag ng Samahan ng Kabataang Episcopal sa Pilipinas (SKEP).

Naging isang napakagandang pagkakataon ito para sa pagkakakilanlanan ng mga SKEP mula sa iba’t ibang dako ng Pilipinas at magka- tipon-tipon sa isang mahalagang gawain.

Nagbabalik-tanaw…

Ang NYA ay dinaluhan din ng ilan sa magagaling na speakers: Bishop Brent Henry Alawas na nagbigay ng paunang mensahe at paghamon sa ginanap na Opening Worship; Kuya Kelly Lawig, ang kauna-unahang SKEP National President, na nagbahagi ng Kasaysayan ng SKEP mula pa sa pagsisimula nito at nagbigay din ng gabay at ilang puntos kung papaano mag-organisa ng isang organisasyon; Ate Rachel Beleo, noo’y isang ECP Youth Desk Coordinator, na nagbigay naman ng payo sa kung paano patuloy na patatatagin ang SKEP sa ECP at maging sa kung paano ito dapat na nakikibahagi sa lipunan; Ate Benny Mendoza, kasalukuyang Chairperson ng  Kalipunan ng Kristyanong Kabataan sa Pilipinas (KKKP), na nagbigay ng batayang oryentasyon sa Ekumenismo at sa KKKP; Padi Lucresia Tacob sa di malilimutang Biblio-Theological Reflection; Mr. Morris Budaden at Padi Jerry Sagayo para sa mga Bible Studies; at Kuya CS Gideon Bustamante at Ate Adelina Wandag na nanguna, mga nakaraang SKEP National Presidents, sa workshop patungkol sa Organizational Management.

Patuloy na naglilingkod…

Isa rin sa highlight ng nasabing Assembly ay ang eleksyon ng mga bagong tagapanguna sa kabuuang SKEP o SKEP Executive Committee (SKEP-ExeCom). Nahalal bilang pangulo si Mr. Kairos William Anggadol mula sa Episcopal Diocese of Davao (SKEP-EDD); Sekretarya nasyunal naman si Mr. Charles Gawidan mula sa Episcopal Diocese of North Central Philippines (SKEP-EDNCP); ang bagong Ingat-yaman na si Mr. Kristofferson Carino mula sa Episcopal Diocese of Southern Philippines (SKEP-EDSP); ang bagong Auditor naman ay si Mr. Marlon Alicpos na mula rin sa Episcopal Diocese of North Central Philippines (SKEP-EDNCP); ang Tagapayo na si Ms. Karen Bacoco at ang bagong SKEP National Chaplain na si Rev. Echanes Cadiogan na pareho namang nagmula sa Episcopal Diocese of Central Philippines (EDCP).

Sa Diyos at sa bayan…

Sa dalawang dekadang pagkatatag ng SKEP ay hindi matatawaran ang mga naiambag nito sa pagpapalawig at pagpapakalat ng salita ng Diyos. Naipatampok sa mga nakalipas nitong gawain  ang layuning payabungin ang samahan ng may pananampalataya sa Diyos.

Naging bahagi rin ng programa ang pagbibigay ng ulat ng mga SKEP ng lahat ng mga Dioceses. Ibinahagi ng mga ito ang mga naging gawain at patuloy na nilang ginagawa para sa ikatutupad ng pangkabuuang layunin at misyon ng SKEP. Isa ding malaking bahagi ng program ang exposure kung saan ay tinuklas ng mga delegadong kabataan ang ganda at yaman ng Bangnen, Mountain province at kung gaano kalawig ang likha ng Maykapal. Ang bawat gabi naman ay nagpatampok sa mga talento ng mga kabataang Kristyano. Ang bawat Dioceses ay nagpamalas ng husay sa pagpresenta ng kani-kanilang  nalikhang Gospel song at SKEP song at iba’t ibang cultural presentations noong Acquiantance at Solidarity Night. Hindi rin matatawaran ang galing ng mga kabataang Igorot na nagtanghal ng isang dulang nagsaysay ng yaman ng kultura at kapaligiran ng Cordillera at kung paanong dinipensahan ng kanilang mga ninuno ang mga ito sa ilang naglayong ito ay sirain sa pamamagitan ng pagmimina at pagtatayo ng dam.

Napatunayan ng bawat isa na ang mga kabataang Episcopal ay may pagkakaisa at aktibong nakikilahok sa pagkamit ng kanyang layunin maging sa kabuuang misyon ng simbahan sa kabuuan.

Tunay ngang malayo na ang narating ng SKEP. Mula noon, hanggang sa kasalukuyan at nagpapatuloy pa  ang paglago ng samahan sa pang-unawa at sa pananampalataya . Patuloy na nagpapakalat ng pagmamahal ng Panginoon saan mang dako naroon.
Ang pagtitipong ito ay nagpatibay din ng pagkakabuklod-buklod ng mga kabataan, nagbunga nga mga bagong pagkakaibigan at nagpalawig ng pagkakakilanlan ng bawat isa mula sa iba’t ibang panig ng bansa.

Malaki ring ambag ang suporta, gabay at paglalaan ng panahon ng mga kaparian, kababaihan, kalalakihan at kapwa kabataan sa selebrasyong ito. Ang SKEP ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagi at naging parte sa lalo pang lumalawak na SKEP… sa bawat isa na nananatiling bahagi nito at sa patuloy nitong paglilingkod sa Diyos at bayan.

Photos below:

*Shown here are some SKEP participants in their indigenous attire during the Solidarity Night.

EDCP
EDCP
EDD/EDSP
EDD/EDSP
SKEP EDNCP performing their SKEP Song that won 1st Place in SKEP and Gospel Song contest.
SKEP EDNCP performing their SKEP Song that won 1st Place in SKEP and Gospel Song contest.
EDNP
EDNP