SKEP: 20 YEARS OF SERVICE AND LEADERSHIP

SKEP @ 20: Nagbabalik Tanaw at Patuloy na Naglilingkod sa Diyos at Bayan
by: Madelyn Sabado

Mahigit isandaan at limampung (150) kabataang Episcopal mula sa pitong (7) Dioceses ng Episcopal Church in the Philippines (ECP) ang dumalo sa ika-siyam na National Youth Assembly (NYA) na ginanap sa St. Gregory the Great Episcopal Church, Bangnen, Mountain Province noong ika – 20 hanggang ika-24 ng Abril, 2015. Kasabay Continue reading “SKEP: 20 YEARS OF SERVICE AND LEADERSHIP”